24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Funkcjonowanie domów studenckich

12 domów studenckich w Polsce, usytuowanych m.in. w  Gdańsku, Kaliszu, Łodzi i Wrocławiu, wykorzystywanych jest jako miejsca kwarantanny, izolacji chorych oraz zakwaterowania personelu medycznego.

Zgodnie z danymi MSWiA, po 24 maja 2020 roku do pomocy w walce z koronowirusem będą wykorzystywane nadal:

 1. Dom Studencki nr 5  przy ul. Polanki 65 w Gdańsku – Uniwersytet Gdański.
 2. Dom Studenta „BULIONIK” przy ul. Łódzkiej 149 w Kaliszu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 3. V Dom Studenta przy ul. Lumumby 3  w Łodzi – Politechnika Łódzka.
 4. Akademik „ŚLĘŻAK” przy ul. Ślężnej 33 we Wrocławiu – Uniwersytet Ekonomiczny.
 5. Akademik „TEKI” przy ul. Wittinga 4-8 we Wrocławiu – Politechnika Wrocławska.
 6. Dom Studenta Nr 1 przy ul. Chodźki 11 w Lublinie – Uniwersytet Medyczny.
 7. Dom Studenta „FILON” przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17B w Kielcach – Politechnika Świętokrzyska.
 8. Dom Studenta „FAMA” przy ul. Śląskiej 13 w Kielcach – Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 9. Dom Studenta przy ul. Szkolnej 2 w Suwałkach – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – istnieje możliwość przeniesienia osób umieszczonych w  kwarantannie zbiorowej w inne miejsce.
 10. Obiekt Domu Studenckiego „FORUM” (klatka nr 2) przy ul. Piłsudskiego 18 w Słubicach.
 11. Studencki Budynek Mieszkalny przy ul. Wyspiańskiego 60B w Zielonej Górze.
 12. Dom Studenta przy ul. Prostej 7b w Sulechowie.

Niewymienione na liście domy studenckie mogą być przywrócone do używania przez uczelnie.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.