„Doskonała Nauka” – trwa nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”. Jest on skierowany m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r. Zachęcamy do udziału!

Szare, tekturowe tło na nim napis Doskonała Nauka - trwa nabór wniosków. Po lewej stronie napisu piktogram szkoły oraz piktogram dokumentu w okręgu.

„Doskonała Nauka” – o programie 

Celem programu „Doskonała Nauka” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki. Jednostki te powinny realizować projekty związane z prezentacją osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, takie jak organizowanie konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Nabór wniosków w ramach programu potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

Kto może uzyskać wsparcie? 

Program składa się z dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” i „Wsparcie monografii naukowych”. Jest on skierowany m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych.
 
Wysokość wsparcia finansowego w ramach modułu wynosi:

  • „Wsparcie konferencji naukowych” – od 20 tys. zł do 400 tys. zł
  • „Wsparcie monografii naukowych” – od 15 tys. zł do 80 tys. zł

Wsparcie nie może przekraczać 90 proc. kosztów realizacji projektu.

Dodatkowe informacje 

Szczegóły programu znajdują się na stronie.
 
Dodatkowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: sekretariat.bpm@mein.gov.pl, tel.: (22) 52 92 341, (22) 52-92-354, (22) 50-17-145, (22) 52-92-352, (22) 52-92-751.