Kategoria: Bez kategorii

Women in Tech Days – pierwszy festiwal online dla kobiet w technologiach

W dniach 27-29 kwietnia odbędzie się pierwszy festiwal online dla kobiet w technologiach Women in Tech Days. To niepowtarzalna okazja, aby zdobyć wysokiej jakości wiedzę merytoryczną z obszaru nowych technologii. Na uczestniczki czekają warsztaty rozwijające umiejętności techniczne i miękkie, doradztwo karierowe, spotkania z pracownikami najlepszych firm technologicznych. Celem festiwalu jest przekazanie wiedzy oraz motywowanie do rozwoju w świecie nowoczesnych technologii. A wszystko online – bez wychodzenia z domu.

W festiwalu mogą wziąć udział studentki kierunków technicznych i ścisłych.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://womenintechday.pl/.

Organizator festiwalu to Perspektywy Women in Tech, część Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która specjalizuje się we wspieraniu młodych ludzi w wyborze szkoły, uczelni, zawodu.

kobieta korzystająca z laptopa
Fot. Perspektywy Women in Tech

Ograniczenia działalności uczelni do 26 kwietnia 2020 r. i nowy termin na wprowadzenie danych do POL-on

W dniu 9 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie przedłużające do 26 kwietnia ograniczenia w działalności uczelni.

Na zdjęciu widoczny mężczyzna z długopisem w ręku oraz dokumentami.

Zwracamy uwagę, że poza przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni, na zasadach analogicznych do dotychczasowych, w  rozporządzeniu umożliwiono organom uczelni podejmowanie w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchwał we  wszystkich sprawach, nie tylko tych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania uczelni.

Zamieszczamy ujednoliconą treść rozporządzenia.

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym nowym koronawirusem oraz mając na uwadze docierające do  Ministerstwa sygnały od uczelni, że będą one miały także trudność w  dochowaniu terminu wprowadzenia danych do systemu POL-on tj. do dnia 15 kwietnia 2020 r., uprzejmie informujemy, że MNiSW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do systemu POL-on do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Obowiązek kształcenia zdalnego

Nadal obowiązuje wymóg prowadzenia zajęć on-line – niezależnie od  tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni – z użyciem technologii informatycznych.

Funkcjonowanie organów i gremiów kolegialnych uczelni

Uchwały mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w  aktach wewnętrznych uczelni.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nabór do jubileuszowej edycji programu stypendialnego Dla Kobiet i Nauki – do 30 kwietnia

Grafika - kobieta w białym fartuchuDo końca kwietnia kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu mogą zgłaszać się do programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Nagrodą są roczne stypendia. Jednym z partnerów programu, który w tym roku odbywa się po  raz 20., jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu należy przesyłać do 30 kwietnia za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i  początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich rozwój.

Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w  roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

Nowością od 20. edycji konkursu jest prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowy rok przypadający na każde dziecko. Kandydatki te zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia konkursowego zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim.

Wysokość stypendiów

17-osobowe jury, złożone z przedstawicieli polskiej nauki, pod  przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród nadesłanych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom:

3 stypendia habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,

2 stypendia doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,

1 stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki, przy wsparciu partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w  międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.

Triumf ubiegłorocznych naukowczyń

Stypendystki ubiegłorocznej 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki zostały docenione za prowadzenie innowacyjnych projektów badawczych w zakresie m.in. zwalczania niebezpiecznych infekcji wirusowych i zakażeń pasożytniczych u ludzi, poszukiwania innowacyjnych metod leczenia nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych i  nowotworowych, które realnie mogą przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów związanych m.in. ze zmieniającym się klimatem.

W ubiegłorocznej edycji po raz pierwszy przyznano także stypendium z zakresu fizyki i astronomii.

O programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz  udzielenie wsparcia finansowego.

Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2019 roku w  Polsce wyróżniono 99 naukowczyń.

Szansa na roczne stypendium. Jesteś studentką i prowadzisz badania naukowe na studiach magisterskich lub doktoranckich? A może masz już osiągniecia naukowe i jesteś w trakcie habilitacji? Jeśli twoje badania dotyczą nauk o życiu, pozwól docenić swoje sukcesy w programie Dla Kobiet i Nauki! Zdobądź stypendium magistranckie 20000 zł, doktoranckie 30000 lub habilitacyjne 35000 zł. Zgłoszenia mozna przesyłać do 30 kwietnia 2020 r. na www.lorealdlakobietinauki.pl.

List do studentów zagranicznych

Szanowni zagraniczni studenci,

Wyjechaliście ze swoich krajów, rozstaliście się z rodzinami i  przyjaciółmi, żeby studiować za granicą. Wybraliście studia w naszym kraju, na polskich uniwersytetach – niektórzy w ramach programu Erasmus+, inni dzięki stypendiom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub międzyrządowym umowom bilateralnym, a większość z Was dzięki funduszom rodziców lub własnym.

Pewnie niewielu z Was zdawało sobie miesiąc temu sprawę, że pojawią się zadania trudniejsze niż zdawanie egzaminów, zdobywanie ocen, życie w innej kulturze czy władanie językiem polskim. Sytuacja zmieniła się nieoczekiwanie z powodu gwałtownie rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Polska walczy z pandemią koronawirusa poprzez wdrażanie rygorystycznych obostrzeń zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, które mają pomóc w maksymalnym zmniejszeniu liczby zakażeń. Obostrzenia dotyczą również członków polskiej społeczności akademickiej. Na  uniwersytetach zawieszono zajęcia dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, laboratoria i inne – z wyjątkiem zajęć prowadzonych online.

Studenci, którzy mogli wrócić do swoich domów, opuścili akademiki. Jednak studentom zagranicznym, którzy nie mogli lub z jakichś powodów nie chcieli wrócić do swoich rodzinnych krajów, uczelnie zapewniły zakwaterowanie. Zapewniam również,  że studenckie stypendia rządowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą wypłacane punktualnie, o ile studenci będą przestrzegać zasad kształcenia, w tym kształcenia online.

Sytuacja zmienia się bardzo szybko – proszę więc: sprawdzajcie na bieżąco stronę internetową Ready Study Go! Poland (go-poland.pl) – oficjalny portal dla studentów zagranicznych i oczywiście strony internetowe swoich uczelni.  Nie opuścimy Was w potrzebie – dzięki tym stronom możecie liczyć na naszą pomoc.

Szczególnie ważne jest, żebyście przestrzegali zasad kwarantanny i  izolacji zalecanych przez uczelnię, służby sanitarne i władze lokalne. Jeśli otrzymacie takie polecenia, traktujcie je poważnie. Dbajcie o  siebie, zwracajcie uwagę na swój stan zdrowia i – jeśli zauważycie coś niepokojącego – zawiadomcie służby sanitarne.

Pamiętajcie, że #zostańwdomu #stayhome oznacza: zachowaj bezpieczną odległość – social distance – naszą naukowo sprawdzoną metodę zwalczania wirusa.

Nie bójcie się prosić o pomoc – z doświadczenia wiem, że w 99% przypadków znajdą się ludzie, którzy Wam pomogą, wskażą drogę lub udzielą dobrej rady, jeśli po prostu zapytacie. Pracownicy uczelnianych biur obsługi międzynarodowej są gotowi, by udzielić Wam pomocy.  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła specjalną infolinię, a  Parlament Studentów RP utworzył punkt informacyjny dla studentów zagranicznych – udzielane są tam informacje w 10 językach.

Warunki są wyjątkowe, inne niż spodziewaliśmy się kilka tygodni temu, ale proszę: pamiętajcie, że wszyscy zdajemy teraz najważniejszy egzamin – egzamin solidarności i odpowiedzialności społecznej. Jestem pewien, że doświadczenie życia zagranicą w takich czasach, dostarczy Wam wiedzy, jakiej nie znajdziecie w podręcznikach czy salach wykładowych.

Proszę, dbajcie o siebie, troszczcie się o siebie nawzajem w tych trudnych czasach.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz,
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich

Jeśli w okresie pandemii nie ma możliwości  kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk realizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą należy wziąć pod uwagę przepis rozporządzenia w sprawie ograniczenia działalności uczelni, zgodnie z którym:
„Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie  dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.”

Zaliczenie praktyk

Pod uwagę należy wziąć również następujące rekomendacje:

 • można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się  np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.
 • jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną,

Jednocześnie przypominamy, że to rektor (lub osoba działająca z  upoważnienia) podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki i  sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z  praktyki. W opisanych powyżej przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia MNiSW z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19.

Rozwiązania dla studiów medycznych

2 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w  sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem studenci kształcący się na  studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach pomagali w wykonywaniu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w  tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).

Punkty ECTS a kształcenie zdalne

Rozporządzenie przewiduje również, że w roku akademickim 2019/2020 studenci tych kierunków medycznych będą mogli uzyskać do 20% punktów ECTS przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) – w ramach zajęć prowadzonych na odległość. Wprowadzone rozwiązanie ułatwi kształcenie na studiach medycznych w sytuacji, w której student nie może być fizycznie obecny na zajęciach w warunkach klinicznych.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia oficjalnej strony www.gov.pl/koronawirus.

Kształcenie zdalne na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni nasz resort przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia.

Organizacja kształcenia na odległość

 • Uczelnia zapewnia infrastrukturę technologiczną umożliwiającą prowadzenie kształcenia na odległość;
 • Uczelnia wspiera w zakresie wykorzystania narzędzi ICT, wspomagających zdalne uczenie się studentów;
 • Dopuszczalne jest wykorzystywanie infrastruktury technologicznej oraz narzędzi innych uczelni krajowych i instytucji na zasadzie porozumienia.

Materiały dydaktyczne dla studentów

 • Uczelnia wspiera przygotowywanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do procesu kształcenia na odległość;
 • Nauczyciel akademicki lub osoba prowadząca zajęcia przygotowuje i udostępnia materiały dydaktyczne w formie cyfrowej;
 • Materiały dydaktyczne podlegają monitorowaniu np. przez kierownika przedmiotu;
 • Uczelnia powinna posiadać procedury, które umożliwiają monitoring jakości materiałów dydaktycznych i sposobu ich udostępniania oraz wykrywania zjawisk niepożądanych w procesie kształcenia na odległość;
 • Uczelnia jest odpowiedzialna za udostępnienie narzędzi do kształcenia zdalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności autorskiego, licencyjnego i RODO oraz zapewnienie legalnego i bezpłatnego dostępu do narzędzia dla wszystkich uczestników.

Prawa i obowiązki studentów

 • Student ma prawo do pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na odległość;
 • Student ma prawo do uzyskania wsparcia dotyczącego obsługi systemu wspierającego uczenie się na odległość;
 • Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów;
 • Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela;
 • Jeśli student będzie nieobecny na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym, powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych w trybie offline. Kierownik przedmiotu może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

 • Nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do opracowania i udostępnienia wszystkim studentom dokładnego opisu zakładanych efektów uczenia się oraz metod ich weryfikacji – jeśli w wyniku zastosowania metod i technik kształcenia na odległość nastąpiły w sylabusie jakieś zmiany;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia studentom dokładnego planu pracy;
 • W przypadku całkowitego przejścia na proces kształcenia zdalnego, nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotowania materiałów dydaktycznych zapewniających każdemu studentowi obciążenie pracą na zajęciach, zgodne liczbą godzin przypisaną w planie i programie studiów;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów. Dokumentacja powinna potwierdzać regularność kontaktów i interakcji ze studentami;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do takiego zaprojektowania procesu zdalnego uczenia się studentów, który zapewni obciążenie pracą równe przypisanym danemu przedmiotowi punktom ECTS;
 • Nauczyciel akademicki lub inna osoba uprawniona do prowadzenia zajęć ma prawo do autonomii w wyborze narzędzi wspierających uczenie się studentów na odległość;
 • Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie wdrażanych metod, narzędzi i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez uczelnię.

Rozliczanie obciążenia dydaktycznego dla nauczycieli akademickich

 • O ile przepisy obowiązujące w uczelni nie stanowią inaczej, do wykonania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych wlicza się 100 % liczby godzin zajęć na odległość;
 • Za prowadzenie zajęć na odległość do wykonania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych wlicza się taką liczbę godzin dydaktycznych, jaką prowadzący otrzymałby za prowadzenie przedmiotu o określonym wymiarze w sposób klasyczny;
 • Na potrzeby kształcenia na odległość, możliwe jest zwiększenie liczebności grup laboratoryjnych/ ćwiczeniowych/ projektowych/ seminaryjnych;
 • O ile przepisy obowiązujące w uczelni nie stanowią inaczej, rozliczenie obciążenia następuje po zakończeniu zajęć w danym semestrze oraz po potwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia dydaktyczne, spełnienia wszystkich dodatkowych warunków zdefiniowanych przez uczelnię.

Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

 • Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
 • Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;
 • Punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.

Ocena postępów uczenia się na odległość

 • Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce;
 • Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie;
 • Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów;
 • Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania lub za pomocą innego narzędzia.

Ocena podsumowująca efekty uczenia się na odległość

 • Nauczyciel akademicki ma obowiązek określić metody i kryteria weryfikacji każdego efektu uczenia się realizowanego na odległość;
 • O ile inne przepisy obowiązujące w uczelni nie stanowią inaczej, weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest indywidualną decyzją kierownika przedmiotu i może być przeprowadzona w następujący sposób:
  • w trybie regularnym, na terenie kampusu uczelnianego, w postaci zaliczenia ustnego lub pisemnego, określonego przez kierownika przedmiotu,
  • w trybie online – przy użyciu narzędzi informatycznych.
 • Uczelnia powinna zapewniać rzetelną weryfikację efektów uczenia się – może być przeprowadzona w trybie online, może odbywać się poza siedzibą uczelni;
 • Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć prowadzonych na odległość, określonych w semestralnym planie studiów studenta, jest obowiązkowe i podlega rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w uczelnianym regulaminie studiów.

Dyplomy

 • Egzamin dyplomowy może odbywać się w ramach synchronicznego kontaktu online;
 • Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej;
 • Komisja egzaminacyjna powinna zweryfikować dane osobowe studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego;
 • Komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego. Uczelnia powinna zapewnić możliwość podpisania protokołu przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.

Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia oficjalnej strony www.gov.pl/koronawirus.


Zasady funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia

Mikołaj KopernikOdpowiadając na dużą liczbę pytań dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie ograniczenia ich działalności wyjaśniamy i  przypominamy:

 • informacje i wskazówki przekazywane przez Ministerstwo dotyczą wszystkich uczelni nadzorowanych przez MNiSW i wszystkich studentów, w  tym obcokrajowców studiujących w tych uczelniach,
 • uczelnie, w miarę posiadanych zasobów technicznych i  infrastrukturalnych, powinny zorganizować kształcenia  wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość,
 • jeżeli zajęcia nie mogą być przeprowadzone na odległość będą  musiały się odbyć po okresie ograniczenia działalności uczelni,
 • uczelnie mogą przeprowadzić egzaminy i zaliczenia z wykorzystaniem technologii informatycznych,
 • zależy nam by proces kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 został zrealizowany do końca tego semestru – do  30.09.2020 r.,
 • w miarę rozwoju sytuacji będziemy rekomendować rektorom zmiany organizacji roku akademickiego.

Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia oficjalnej strony www.gov.pl/koronawirus.

Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19

Grupa studentów patrzy w monitorDziś znowelizowano rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia gremia działające na  uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków. W okresie obowiązywania ograniczeń uchwały kolegiów elektorów uczelni publicznych, komisji stypendialnych, komisji i zespołów powołanych w postępowaniach w  sprawach nadania stopni i tytułów prowadzonych w uczelniach oraz komisji i innych gremiów działających na podstawie statutów uczelni będą mogły być podejmowane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w  aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

Zwracamy równocześnie uwagę, że do 10 kwietnia pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Uczelnie funkcjonują zdalnie, nie są zamykane.

Podkreślamy natomiast, że w uczelniach musi być zapewniona obsługa finansowa, w tym związana np. z wypłatą wynagrodzeń, obsługą specjalistycznych laboratoriów, opieką nad zwierzętami, funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Również realizacji zadań związanych z  systematycznym aktualizowaniem danych w systemie POL-on, które są  niezbędne do podziału subwencji oraz przeprowadzenia w 2021 r. ewaluacji jakości działalności naukowej. Tam gdzie to możliwe, praca powinna być świadczona w sposób zdalny.

Respektowanie praw studentów i doktorantów

W związku z niepokojącymi sygnałami napływającymi ze środowiska studentów i doktorantów, zwracamy uwagę na potrzebę:

 • załatwiania spraw administracyjnych dotyczących studentów i  doktorantów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tak, aby nie musieli osobiście przychodzić do uczelni,
 • informowania doktorantów o wydawanych przez uczelnie, a także instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze komunikatów, informacji, zaleceń i aktów wewnętrznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zakwaterowanie w domach studenckich

W tej szczególnej sytuacji należy pamiętać o  doktorantach zakwaterowanych w domach studenckich, hotelach asystenta i innych budynkach służących zakwaterowaniu doktorantów:

 • w przypadku doktorantów, którzy ze względu na odwołanie zajęć nie  korzystają z tych obiektów, wskazane jest zwolnienie ich z opłat za  zakwaterowanie za ten okres,
 • przypominamy, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym doktorantom którzy nie mogą, z różnych względów, opuścić akademika, domu asystenta, itp. Dotyczy to m.in. cudzoziemców oraz doktorantów, dla ww. zakwaterowanie stanowi jedyną możliwość zamieszkania w związku z  samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Rekrutacja do szkół doktorskich

Uczelnie prowadzące szkoły doktorskie, mogą  przyjąć zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz regulamin szkoły doktorskiej w  trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Takie działanie  jest możliwe niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przedłużamy ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

Do 10 kwietnia przedłużamy ograniczenie działania uczelni w Polsce – minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał 23 marca 2020 r. rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdzie w życie 26 marca 2020 r.

Do 10 kwietnia zawieszamy kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów.  Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

Obowiązek kształcenia zdalnego

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzamy  obowiązek zajęć on-line – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni – z użyciem technologii informatycznych.

Kształcenie on-line: nowe zasady

Wprowadzamy regulację pozwalającą uczelniom na pełne wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) także po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia – ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r.

Funkcjonowanie uczelni, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów

Ponieważ nie będzie można organizować na uczelni spotkań i posiedzeń np. senatu, samorządu studentów, wprowadzamy nową regulację: uchwały mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia tylko wtedy, jeśli są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały podejmowane mają być w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

Materiały

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ROZP​_MNiSW​_ograniczenie​_funkcjonowania​_COVID-19​_22032020.pdf 0.39MB

Stan epidemii w Polsce – zajęcia na uczelniach zawieszone

Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia ogłosił w sobotę na konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Decyzja spowodowana jest wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.

Stan epidemii w Polsce – zajęcia na uczelniach zawieszone

W związku z wczorajszą decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, dzisiaj na posiedzeniu kierownictwa MNiSW postanowiliśmy o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia – analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach – powiedział szef resortu nauki Jarosław Gowin.
 
Wicepremier podkreślił, że jest to zawieszenie funkcjonowania uczelni, a nie ich zamknięcie. Jak najszerzej kontynuowane powinny być zajęcie online – tak jak to się działo w ostatnim tygodniu. Tam, gdzie to jest możliwe, powinny być kontynuowane badania naukowe. Władze uczelni zobowiązane są do zapewnienia działania podstawowych jednostek organizacyjnych – zauważył minister Jarosław Gowin.
 

Nowe rozporządzenie w przyszłym tygodniu

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu zostanie wydane rozporządzenie doprecyzowujące wszelkie podjęte ustalenia, przedstawione w sobotę przez wicepremiera Jarosława Gowina.  
 
Podkreśliła, że obecnie obowiązkowa jest już praca online. Obowiązek ten dotyczy dydaktyki studenckiej, studiów podyplomowych, studiów zaocznych i kształcenia doktorantów. Będziemy zalecać, aby uchwały dotyczące funkcjonowania uczelni także były podejmowane online albo przy użyciu narządzi elektronicznych – dodała Anna Budzanowska.
 

Polscy naukowcy włączyli się w walkę z epidemią

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN opracował unikalne urządzenie, które pozwala na to, żeby jeden respirator mógł służyć dwóm pacjentom – poinformował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz.
 
Sprawa jest tak zaawansowana, że od wtorku rozpocznie się produkcja urządzenia w Instytucie Aparatury i Techniki Medycznej w Zabrzu, należącym do Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Do 10 kwietnia powinno być wyprodukowanych 100 takich urządzeń, będą mogły być one stosowane według programu badawczego kierowanego przez naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Collegium Medicum UWM w Olsztynie – dodał Maksymowicz.
 
Rozpoczęto także badania w zakresie badań molekularnych nad koronawirusem i działań blokujących jego rozwój – badania prowadzone w Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem prof. Marcina Drąga są już właściwie w toku. Pomorski Uniwersytet Medyczny i Collegium Medicum UWM w Olsztynie wykazały z kolei gotowość do rozpoczęcia programu zastosowania komórek macierzystych w leczeniu najcięższych postaci zapalenia płuc z niewydolnością oddechową – zwrócił uwagę wiceminister Maksymowicz.
 

30 mln zł na walkę z koronawirusem

Projekt urządzenia, które pozwala na to, by jeden respirator mógł służyć dwom pacjentom, został  dofinansowany przez MNiSW kwotą 5 mln zł – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 
 
Wcześniej podjęliśmy decyzję, aby przeznaczyć 25 mln zł na rozwój badań nad koronawirusem prowadzonych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Powołałem też zespół ekspertów: wybitnych polskich biologów, przedstawicieli nauk medycznych, nauk chemicznych, farmaceutów, biotechnologów – to oni będą doradzać ministerstwu na jakie badania w najbliższym czasie przeznaczyć dodatkowe środki – podkreślił wicepremier.