Ankieta: Studentko, studencie – skąd czerpiesz informacje na temat studiów?

Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich przygotował specjalną ankietę, której celem jest zbadanie, jakie sposoby komunikacji ze studentami są najskuteczniejsze, a także, skąd studenci czerpią informacje dotyczące studiów oraz inicjatyw w uczelniach. Na podstawie wyników ankiety zostaną opracowane rekomendacje, które będą przekazane uczelniom oraz samorządom studenckim.

Jeśli studiujesz obecnie w szkole wyższej w Polsce, koniecznie wypełnij ankietę. Zajmie to mniej niż 10 minut, a na podstawie jej wyników Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich opracuje rekomendacje, w jaki sposób najskuteczniej informować studentów o ich prawach oraz możliwościach w kontekście podejmowanej nauki.

Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich został powołany 15 lutego 2019 r. przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do zadań zespołu należy m.in. identyfikowanie problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej w uczelniach oraz opracowywanie propozycji rozwiązań służących eliminowaniu wskazanych problemów i barier. Pracom tego gremium przewodniczy Łukasz Rusajczyk z Politechniki Gdańskiej, a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele środowiska studenckiego, wywodzący się z organizacji takich, jak Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależne Zrzeszenie Studentów czy też Studenci dla RP.

Link do ankiety