24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Інформація щодо можливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні

Міністерство охорони здоров’я впроваджує гарячу лінію для отримання інформації про можливість продовження навчання у польських вищих навчальних закладах на медичному і медичні та стоматологічні факультеті.

Детальнішу інформацію ви отримаєте,  телефонуючи за одним з номерів телефону (польською або англійською мовою):

+48 532 547 968

+48 883 840 964

+48 883 840 967

+48 539 147 692

Перед телефонною розмовою просимо приготувати таку інформацію:

 1. Ім’я та прізвище, контактні дані для зв’язку;
 2. Назва вищого навчального закладу, в якому особа навчалася в Україні, а також форма навчання;
 3. Етап навчання (кількість закінчених семестрів) та наявні документи, які підтверджують результати навчання;
 4. Знання польської або англійської мови на рівні, що дозволяє навчатися у вищому навчальному закладі в Польщі;
 5. Громадянство і походження (громадянин Польщі, громадянин України, громадянин України польського походження);
 6. Пріоритетний польський вищий навчальний заклад

Список університетів, що проводять медичні факультети Польщі

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku/ медичний університет у Білостоці
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny/ Медичний університет Гданська
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/ Сілезький медичний університет у Катовіце
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie/ Люблінський медичний університет
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi/ Медичний університет Лодзі
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu/ Познанський медичний університет
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie/ Поморський медичний університет у Щецині
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny/ Варшавський медичний університет
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu/ Вроцлавський медичний університет
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygier w Bydgoszczy/ Університет Миколая Коперника в Торуні Collegium Medicum im. Людвік Ридигер у Бидгощі
 11. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie/ Ягеллонський університет Collegium Medicum у Кракові
 12. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/ Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
 13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/ Університет Яна Кохановського в Кельце
 14. Uniwersytet Rzeszowski/ Жешувський університет
 15. Uniwersytet Zielonogórski/ Університет Зеленої Гури
 16. Uniwersytet Opolski/ Опольський університет
 17. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/ Eхнологічно-гуманітарний університет ім Казимир Пуласький у Радомі /
 18. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/ Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.